1439190050_3175939f267138d17e967f34fc48ae7055e3a20c.png

Paypal 100 บาท

แลกเปลี่ยนคะแนนของท่านเป็น PAYPAL 100 บาท  โดยต้องมีคะแนนสะสมอย่างน้อย 489 คะแนน

เงื่อนไขการแลกรางวัล

รอบที่1:ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 25 ของเดือนปัจจุบันส่งของรางวัลวันที่ 6 ของเดือนถัดไป

รอบที่2:ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 10 ของเดือนถัดไปส่งของรางวัลวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

การจัดส่งของรางวัล 

ส่งเข้าบัญชีของ PAYPAL

ของรางวัลอื่นที่น่าสนใจ