ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ใช้บริการ และ บริษัท เนื้อหาต่างๆจะสื่อถึงการบริการที่บริษัทให้บริการทั้งหมด (หากเกิดกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขเกิดความขัดแย้งกับข้อตกลงของการใช้บริการส่วนบุคคล ให้ยึดข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนบุคคลเป็นสำคัญ หากผู้ใช้บริการยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากเราอย่างสูงสุด)

เงื่อนไขการใช้บริการ

ก. ข้อเสนอพิเศษ
การเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอพิเศษของ บริษัท หมายความว่า คุณยอมรับข้อตกลงต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อเสนอ

1. ในการแลกของรางวัล ผู้ใช้บริการจะต้องใช้คะแนนสะสมของตนเองในการแลกเปลี่ยน และจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยัน

2. ผู้ใช้บริการ จะสามารถแลกของรางวัลได้เท่าที่ปรากฏอยู่เท่านั้น และแลกด้วยคะแนนสะสมที่ตนเองมี รางวัลแต่ละชิ้นจะมีคำอธิบายคุณลักษะ และจำนวนที่คงเหลือ

3. หลังจากส่งคำร้องขอแลกคะแนนเป็นรางวัลแล้ว พนักงานของเราจะติดต่อไปหาคุณเพื่อทำการยืนยัน

4. พนักงานของเราจะติดต่อไปเพื่อยืนยันคำร้องขอแลกเปลี่ยนรางวัลผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล ถ้าหากบริษัทพบว่ามีการทุจริต หรือการใช้ชื่อของสมาชิกคนอื่น ทางบริษัทมีอำนาจในการปฏิเสธการแลกเปลี่ยนรางวัล และจะยกเลิกรหัสสมาชิกคนที่พบว่าทุจริตทันที

1.2 รางวัล

1. ข้อเสนอพิเศษจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าต่างๆดังต่อไปนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า สมาชิก ส่วนลด อื่นๆ (ข้อเสนอพิเศษที่ถูกแนะนำ จะมีให้เลือกภายในเวลาและจำนวนจำกัด)

2. รางวัลแต่ละชิ้นจะมีคำอธิบายประกอบการใช้งาน และสถานที่ๆคุณสามารถใช้ได้ กรุณาอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนการแลกรางวัล

3. รางวัลในรูปรหัสโปรโมชั่นจะถูกส่งผ่านทางอีเมล หรือถ้าหากเป็นชิ้นสินค้าจะถูกส่งไปทางไปรษณีย์ หากเกิดปัญหาใดๆ เช่นการล่าช้า ถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทขนส่ง

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหาก สมาชิกไม่ใช้รางวัลที่ได้รับก่อนวันหมดอายุ

ข. ประมูลของรางวัล
การเข้าร่วมกิจกรรมประมูลของรางวัลของ บริษัท หมายความว่า คุณยอมรับข้อตกลงต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การประมูล

1. ในการเสนอประมูล สมาชิกจะต้องใช้คะแนนที่สะสมได้ในการประมูล และจะถูกหักจากคะแนนสะสมทันที หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งประมูล

2. สมาชิกจะต้องเลือกประมูลกับรางวัลที่กำลังเปิดประมูลอยู่เท่านั้นและภายในเวลาที่กำหนด และต้องใช้คะแนนของตนเองที่มีในการเสนอราคา ทุกการประมูลจะมีรายละเอียดของรางวัลต่างๆที่เปิดประมูลอยู่ รวมถึงวันสิ้นสุดการเปิดประมูล และผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ณ ตอนนั้น จำนวนราคาประมูล 1 คะแนน เท่ากับ 1 มูลค่าการประมูล สมาชิกสามารถที่จะประมูลได้เท่ากับคะแนนที่ตนเองมีอยู่ และสามารถใช้คะแนนเท่าที่ต้องการในการประมูลครั้งใดครั้งหนึ่ง ตราบเท่าที่มูลค่าที่สมาชิกเสนอนั้น สูงกว่ามูลค่าสูงสุดที่มีผู้เสนอ ณ ขณะนั้นๆ

3. เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง รางวัลจะเป็นของผู้ที่เสนอราคาสูงสุด สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลจะถูกหักคะแนนสะสมทันทีตามจำนวนที่ ผู้ชนะการประมูลเสนอราคาในการประมูลนั้นๆ สำหรับผู้แพ้การประมูล คะแนนที่ใช้ในการประมูลจะกลับเข้าสู่บัญชีของตน

4. ระยะเวลาการประมูลของรางวัลต่างๆนั้นจะถูกระบุไว้ในคำอธิบายของแต่ละรางวัล สมาชิกจะไม่สามารถประมูลรางวัลที่หมดเขตการประมูลไปแล้วได้ ถ้าหากการประมูลนั้นเสร็จสิ้นลงระหว่างที่สมาชิกกำลังที่จะดำเนินการประมูล สมาชิกจะได้รับข้อความเตือน และคะแนนจะไม่ถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก

5. ทางบริษัทจะทำการยืนยันผ่านการโทรศัพท์ หรืออีเมลยืนยันกับผู้ชนะการประมูล ถ้าหากบริษัทพบว่ามีการทุจริต หรือการใช้ชื่อของสมาชิกคนอื่น ทางบริษัทมีสิทธิ/อำนาจในการปฏิเสธการแลกเปลี่ยนรางวัล และจะยกเลิกรหัสสมาชิกคนที่พบว่าทุจริตทันที"

1.2 รางวัล

1. รางวัลของการประมูลจะถูกแยกหมวดหมู่ออกเป็น อาหาร ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง กิจกรรม และการท่องเที่ยว การประมูลรางวัลพิเศษจะมีให้เข้าร่วมแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

2. รางวัลแต่ละรายการจะมีวันหมดอายุ มูลค่าของรางวัล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเข้าร่วมการประมูล

3. สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ความพึงพอใจแก่รางวัลที่ตนได้รับ เพื่อให้ได้รับคะแนนพิเศษ คะแนนสำหรับการประมูลจะมอบให้กับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

4. รางวัลในรูปรหัสโปรโมชั่นจะถูกส่งผ่านทางอีเมล หรือถ้าหากเป็นชิ้นสินค้าจะถูกส่งไปทางไปรษณีย์ หากเกิดปัญหาใดๆ เช่นการล่าช้า ถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทขนส่ง

5. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหาก สมาชิกไม่ใช้รางวัลที่ได้รับก่อนวันหมดอายุ"

ก. รางวัล
การเข้าร่วมบริการรางวัลของ บริษัท หมายความว่า คุณยอมรับข้อตกลงต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 รางวัล

1. ในการขอแลกรางวัล สมาชิกจะต้องใช้คะแนนสะสมที่ตนเองมี และคะแนนนั้นจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับการยืนยันการขอแลกเปลี่ยนรางวัล

2. สมาชิกควรที่จะทำการตรวจสอบรางวัลที่สามารถแลกได้ และใช้คะแนนที่ตนมีอยู่ในการแลกของรางวัลเท่านั้น รางวัลแต่ละรายการจะมีคำอธิบาย และเงื่อนไขการส่งรางวัล

3. หลังจากที่สมาชิกขอแลกรางวัลแล้ว ทางบริษัทจะติดต่อไปเพื่อยืนยันการแลกเปลี่ยนของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. พนักงานของเราจะติดต่อไปเพื่อยืนยันคำร้องขอแลกเปลี่ยนรางวัล ถ้าหากบริษัทพบว่ามีการทุจริต หรือการใช้ชื่อของสมาชิกคนอื่น ทางบริษัทมีสิทธิ/อำนาจในการปฏิเสธการแลกเปลี่ยนรางวัล และจะยกเลิกรหัสสมาชิกคนที่พบว่าทุจริตทันที"

1.2 รางวัล

1. รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ เติมเงินในมือถือ เงินออนไลน์ ไลน์โค้ด คูปองออนไลน์ คูปองสำหรับช็อปปิ้ง การบริจาคผ่านทางออนไลน์ รางวัลเหล่านี้จะสามารถแลกได้เสมอ ขึ้นอยู่กับเวลาการนำส่งเท่านั้น

2. รางวัลแต่ละรายการจะมีรายละเอียดระบุไว้ รวมไปถึง สถานที่ ที่จะสามารถนำรางวัลไปใช้ได้ กรุณาอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะแลกรางวัล

3. รางวัลในรูปของโปรโมชั่นโค้ดจะถูกส่งไปทางอีเมล ถ้าหากรางวัลเป็นสิ่งของ จะถูกส่งไปทางไปรษณีย์ ถ้าหากมีความล่าช้าประการใด จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งทั้งหมด

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหาก สมาชิกไม่ใช้รางวัลที่ได้รับก่อนวันหมดอายุของรางวัล

ง. ภารกิจ

1.1 รีวอร์ด เซนเตอร์ จะให้คะแนนตามที่ได้ระบุไว้สู่ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบรีวอร์ด เซนเตอร์ และเปิดรับคุกกี้เข้าสู่เบราเซอร์ และต้องได้รับการยอมรับจากรีวอร์ดเซนเตอร์ และบริษัทพันธมิตร
ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะได้ลงทะเบียนกับรีวอร์ด เซนเตอร์แล้ว รีวอร์ดเซนเตอร์จะไม่ให้คะแนน ถ้าหากสมาชิกไม่เข้าสู่ระบบ และไม่เปิดรับคุกกี้ เข้าสู่เบราเซอร์

1.2 ถ้าหากมีภารกิจที่เฉพาะเจาะจง แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทพันธมิตร ไม่ใช่บนหน้ารีวอร์ด เซนเตอร์ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับคะแนน แม้ว่าจะทำภารกิจนั้นสำเร็จ

1.3 หลังจากที่ผู้ใช้งานทำภารกิจสำเร็จผ่านรีวอร์ด เซนเตอร์ และได้รับการตรวจสอบจากรีวอร์ด เซนเตอร์ และบริษัทพันธมิตรแล้ว สมาชิกจึงจะได้รับคะแนนจากรีวอร์ด เซนเตอร์ และบริษัทพันธมิตร

1.4 ถ้าหากบริษัทพันธมิตร ไม่อนุมัติผลการทำภารกิจของผู้ใช้งาน ด้วยสาเหตุใด สาเหตุหนึ่ง ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับคะแนน และรีวอร์ด เซนเตอร์ ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดผลการทำภารกิจจึงไม่ได้รับการอนุมัติ

1.5 ถ้าหากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฏของ รีวอร์ด เซนเตอร์ และบริษัทพันธมิตร หรือผลการทำภารกิจถูกพบว่า ผิดพลาด ไม่จริง รีวอร์ด เซนเตอร์สามารถลบคะแนนของผู้ใช้งานได้

1.6 ถ้าหากผู้ใช้งานพบปัญหาที่รีวอร์ด เซนเตอร์ รีวอร์ดเซนเตอร์มีสิทธื์ที่จะไม่ให้คะแนนแก่ผู้ใช้งาน

1.7 ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดของซอฟท์แวร์ที่มีผลต่อคะแนนของผู้ใช้งาน รีวอร์ดเซนเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนให้ผู้ใช้งานได้

การรับประกัน และการเปลี่ยนแปลงการบริการ

การให้บริการของบริษัทบริษัท จะไม่รับประกันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด/ตำหนิ หรือบั๊ก ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรายละเอียดของการบริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการยุติ หรือยกเลิกการบริการเหล่านั้น

กฏระเบียบในการใช้ รหัสสมาชิกของบริษัท

การใช้งานรหัสบริษัท จะสามารถใช้ได้เฉพาะการบริการที่ลงทะเบียนภายใต้ รหัสของบริษัทเท่านั้น รหัสจะสามารถใช้บริการของเว็บไซต์พันธมิตร หรือของทางบริษัทเท่านั้น การใช้รหัสจะถูกจำกัดเฉพาะ ผู้ที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระบวนการของบริษัท เช่นการตรวจสอบโดยทางบริษัท ที่มีเพียงผู้ที่ผ่านเกณฑ์/เงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่มีบุคคลที่สามเข้ามากระทำการใดๆในนามของสมาชิก บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อเสนอต่างๆทั้งหมด

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานข้อมูลที่ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทเก็บไว้ มีวัตถุประสงค์ที่เจาะจง และโปร่งใส ข้อมูลที่เก็บได้มีพื้นฐานมาจากข้อตกลงของแต่ละบริการ เพื่อที่สมาชิกจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการนั้นๆ

การแบน และลบบัญชีสมาชิก

ถ้าหากสมาชิกได้ถูกตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดดังต่อไปนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแบน และลบบัญชีสสมาชิกโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ถ้าหากสมาชิกมีข้อสงสัยภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อธิบายเหตุผล สมาชิกจะต้องทำความเข้าใจกฎดังต่อไปนี้

 • 1. สมาชิกที่ลงทะเบียนไม่มีตัวตนจริง
 • 2. ถูกตรวจพบว่าเคยเป็นสมาชิกที่เคยถูกแบน หรือเคยถูกลบ เนื่องจากทำผิดกฎในอดีต
 • 3. ให้ข้อมูลเท็จ พิมพ์ผิดอย่างจงใจ และสมาชิกไม่ยอมแก้ไขแม้จะได้รับการเตือนจากทางบริษัท
 • 4. การทำผิดกฎหมายของประเทศ หรือภูมิภาค ที่สมาชิกอาศัยอยู่
 • 5. การกระทำใดๆที่ขัดขวางการบริการของบริษัทในด้านการโฆษณา หรือบริการใดๆที่ให้บริการบนเว็บไซต์
 • 6. การกระทำใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของผู้ให้บริการ
 • 7. การใช้รหัสของลูกค้ารายอื่น หรือผู้ใช้งานรายอื่นโดยเพื่อใช้งานบริการของทางบริษัท
 • 8. การขโมยรหัส หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานรายอื่น และ/หรือนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
 • 9. การลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลปลอม
 • 10. การลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของบุคคลที่ไม่มีอยู่จริง
 • 11. เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริการเดียวกันแต่เป็นของผู้ให้บริการรายอื่น หรือลงทะเบียนซ้ำซ้อนในบริการเดียวกันของบริษัท
 • 12. ไม่ตอบอีเมลจากทางบริษัทเป็นเวลานาน
 • 13. ละเมิดกฏต่างๆในการทำแบบสอบถามของทางบริษัท
 • 14. ใช้รหัสลับอย่างไม่เหมาะสม ด้วยการนำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
 • 15. ขัดขวางการจัดการของบริษัท
 • 16. ทำผิดกฏต่างๆที่ถูกระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
 • 17. กรณีอื่นๆที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้เป็นสมาชิกต่อไป
 • 18. เคยลงทะเบียนใช้บริการมาก่อนแล้ว

คะแนน

คะแนน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานบริการต่างๆของ บริษัทจะดำเนินการกิจกรรมต่างๆตามกฎคะแนนที่ได้ถูกระบุไว้ตามแต่ละบริการ

รางวัล และการแลกเปลี่ยนคะแนน

"ถ้าหากสมาชิกต้องการที่จะแลกเปลี่ยน หรืออ้างสิทธิ์ หรือรับผลประโยชน์จากคะแนน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกระบุในแต่ละบริการ ผู้ใช้งานสามารถ ตั้งค่า เปลี่ยน หรือ ยกเลิก รางวัลได้ตามอิสระ คะแนนสะสมจะมาจากกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด ทางบริษัทจะระบุ และยืนยันข้อมูลการแลกเปลี่ยนคะแนนของบริษัท"

 • 1. ทางบริษัทจะมอบคะแนน ที่สมาชิกผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัล หรือเงินสด ถ้าหากท่านยกเลิกการใช้บริการก่อนได้รับรางวัล ท่านจะเสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นไป
 • 2. ประเภทของรางวัลจะถูกกำหนดโดยบริษัทในแต่ละแบบสอบถาม
 • 3. หลังจากสมาชิกได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบว่า สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษหรือไม่ ถ้าหากมีสิทธิ์ได้รับเราจะเพิ่มคะแนนให้กับสมาชิก
 • 4. ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรของเราไม่รับแลกเปลี่ยนรางวัลด้วยเหตุผลใดๆ สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนพิเศษ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อธิบายเหตุผลต่อสมาชิก
 • 5. ถ้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฏ และเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร หรือทำแบบสอบถามอย่างไม่เหมาะสม คะแนนในบัญชีของสมาชิกจะถูกลบออก
 • 6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการให้คะแนนพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการนอกเหนือข้อกำหนด หรือความต้องการของบริษัท ที่นำไปสู่เหตุการณ์ใดๆที่ไม่ได้คาดคิด"

การเพิ่มคะแนน

สมาชิกที่เข้าใช้บริการของบริษัท ควรจะตั้งค่าคุกกี้ในบราวเซอร์ให้เป็น "เปิด" เพื่อให้ได้รับประสบการณารใช้งานที่ดีขึ้น หลังจากที่สมาชิกได้ยอมรับข้อกำหนดของบริษัทแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนนจำนวนหนึ่งเข้าสู่บัญชี ถ้าหากสมาชิกไม่ตั้งค่า หรือ ไม่เปิดรับคุกกี้ คะแนนจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชี

ถ้าหากคะแนนของสมาชิกถูกเพิ่ม หรือถูกลด โดยความผิดพลาดของระบบ ทางบริษัทสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

การลดคะแนน

ถ้าหาก บริษัทตรวจสอบพบว่า สมาชิกได้กระทำการดังต่อไปนี้ บริษัทจะลดคะแนนบางส่วน หรือทั้งหมดของสมาชิกในระบบ ในทางกลับกัน ทางบริษัทไม่ได้รับผิดชอบ หรือชดเชยคะแนนโบนัสที่ถูกลดไป ถ้าหากสมาชิกได้แลกเป็นรางวัลเงินสด หรือสินค้า สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการส่งรางวัลนั้นกลับ หรือจ่ายค่าชดเชยแก่บริษัทด้วย

 • 1. สมาชิกไม่ได้ใช้บริการของบริษัทในระยะ 1 ปี
 • 2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทมาก่อน (ลงทะเบียนซ้ำ)
 • 3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนคะแนนให้แก่สมาชิก ถ้าหากบริษัทพันธมิตรไม่มอบคะแนนให้กับสมาชิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามการตัดสินของบริษัทพันธมิตร
 • 4. ทุจริตเพื่อให้ได้รับรางวัล
 • 5. กระทำผิดกฏข้อบังคับต่างๆ
 • 6. ในกรณีที่ทางบริษัทพบว่าคะแนนพิเศษได้ถูกเพิ่มโดยข้อผิดพลาดของระบบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้ถูกต้อง.
 • 7. กรณีอื่นๆที่ ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสมแก่การลดคะแนนของสมาชิก

การไม่อนุญาตให้ใช้บริการของบริษัท

ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินของบริษัท ในกรณีดังกล่าวสมาชิกจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าจ่ายอื่นๆให้แก่บริษัท (รวมถึงค่าทนาย ถ้ามี)

การชดเชยให้แก่บริษัท

ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินของบริษัท ในกรณีดังกล่าวสมาชิกจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าจ่ายอื่นๆให้แก่บริษัท (รวมถึงค่าทนาย ถ้ามี)

การจัดการข้อมูล และเนื้อหา
ทางบริษัทไม่ได้มีความรับิดชอบในการสำรองข้อมูลที่สมาชิกได้จัดเก็บไว้ในระบบของบริษัท เนื่องจากบริษัทยินดีที่จะให้สมาชิกสำรองข้อมูลด้วยตนเองอยู่แล้ว

ลิขสิทธิ์

ผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของ หรือมีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ หรือข้อความที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ เช่นรูปภาพ ในการดัดแปลง หรือแก้ไข ขณะใช้บริการของบริษัท

ผู้ใช้งานที่เขียน หรือแก้ไข รูปภาพหรือข้อความอื่นๆที่มีลิขสิทธิ์ผ่านการใช้บริการนี้ เมื่อผู้ใช้ได้แก้ไขข้อความหรือรูปภาพใดๆก็ตาม จะถือว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลิขสิทธิ์ ที่สิทธิ์จะเป็นของบริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และถือว่าบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท สามารถใช้งานผลงานเหล่านั้นได้อย่างไม่จำกัด

นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน จะครอบคลุมไปถึงบุคคลที่สาม ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางบริษัท (สิทธิ์ในการตีพิมพ์ สิทธิ์ในชื่อที่แสดงบนเว็บไซต์ สิทธิในการเก็บรักษาเอกลักษณ์บุคคล ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเลย

เพิ่มเติมจากข้อกำหนดด้านบน ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลิกใช้บริการต่อ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะสามารถให้บริการต่อได้ ผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไข สิ่งที่ผู้ใช้งานได้โพสต์ไปแล้ว

ความเสียหาย

ผู้ใช้งานที่ได้กระทำผิด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน ถ้าหากก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม แก่บริษัท ผู้ใช้งานผู้นั้นจะต้องชำระค่าชดเชยให้แก่บริษัท

ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว ทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

สมาชิกควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้รหัสผ่านปลอดภัย

 • 1. สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้กับสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม แม้กระทั่งการจำหน่าย หรือเปลี่ยนชื่อ
 • 2. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการควบคุม และการใช้งานรหัสผ่านที่ได้จดทะเบียนแล้ว โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ บริษัท สมาชิกจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบริการที่ใช้งาน
 • ถ้าหากสมาชิกสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท ตัวสมาชิกเอง สมาชิกคนอื่น บุคคลที่สาม สมาชิกที่สร้างความเสียหายจะต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย
 • 3. ถ้าหากระบบของบริษัทตรวจพบว่า สมาชิกผู้ใดที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่ง บัญชีของสมาชิกผู้นั้นจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ในกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก กรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ สมาชิกไม่ได้ใช้บริการอีกต่อไป แต่ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นจากข้อมูลของสมาชิก ในกรณีหากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกบัญชีของสมาชิก แต่ความเสียหายได้เกิดขี้นแล้ว จะถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท
 • 4. สมาชิกจะไม่สามารถใช้ และไม่อาจใช้รหัสผ่านเดียวกัน ไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการรายอื่น
 • 5. สมาชิกควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • 6. สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รหัสผ่านของตนเอง โดยไม่สร้างผลกระทบต่อบริษัท
 • 7. สมาชิกมีหน้าที่ในการรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ถูกบุคคลที่สามนำไปใช้ในทางที่ผิด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะถูกลงโทษตามกฏที่ได้บัญญัติไว้
 • 8. บริษัทไม่ได้รับผิดชอบถึง ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านอย่างไม่ถูกต้อง (รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต)"

ข้อมูลของสมาชิก

 • 1. ข้อมูลของสมาชิกที่ใช้ในการลงทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
 • 2. ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะสามารถระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ) ให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน อย่างไรก็ตาม
 • ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไประบุตัวบุคคลได้นั้น บริษัทสามารถเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน
 • 3. ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบว่าสมาชิกได้กระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียต่อบริษัท บริษัทพันธมิตร หรือบุคคลที่สาม
 • ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะมอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ของสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย
 • 4. หากข้อมูลของสมาชิกเป็นที่ต้องการจากศาล ตำรวจ หน่วยงานช่วยเหลือผู้บริโภค หรือผู้ใดก็ตามที่ได้รับอำนาจในการคุ้มครองสิทธิ์ อำนาจ และ ทรัพย์สินของบริษัท
 • บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วน
 • 5. ถ้าสมาชิกมีข้อร้อเรียน หรือกระบวนการฟ้องร้องต่อบริษัท สมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกร้องขอโดยบริษัท (เอกสาร หรือ การต่อรอง ฯลฯ) จะถูกเปิดเผย
 • 6. ในการส่งรางวัล จดหมาย ทางบริษัทจะมอบข้อมูลที่อยู่ให้กับบริษัทพันธมิตร (ได้ลงนามยินยอมไม่เปิดเผยข้อมูลกับบริษัทแล้ว)"

การส่งจดหมาย

 • 1. เมื่อสมาชิกติดต่อกับบริษัทโดยอีเมล สมาชิกจะต้องใช้อีเมลเดียวกับที่ใช้ลงทะเบียนในระบบของบริษัท
 • 2. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือการล้มเหลวในการส่งอีเมลของสมาชิกอันนำมาซึ่งการเสียประโยชน์ของสมาชิก
 • 3. เมื่อบริษัทส่งอีเมลหาสมาชิกจำนวนหนึ่ง เนื้อหาในอีเมลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม"

การยกเลิกสมาชิก

เมื่อสมาชิกต้องการที่จะยกเลิกการใช้บริการ สมาชิกจะต้องส่งแบบคำร้องที่บริษัทเป็นผู้จัดทำให้ สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิ์ต่างๆจากบริษัท จะถูกยกเลิกทันที

ข้อห้ามอื่นๆ

ในขณะที่ใช้ข้อมูลของบริษัท สมาชิกจะถูกห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ (ทั้งทางตรง และทางอ้อม)

 • 1. การกระทำที่ผิดกฏหมาย
 • 2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ของบริษัท บุคคลที่สาม หรือสมาชิกคนอื่น (ลิขสิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ ฯลฯ)
 • 3. ทำความเสียหายให้กับทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือข้อมูลของสมาชิกคนอื่น
 • 4. เป็นผู้สนับสนุนในทางที่ไม่ดีให้แก่สมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม
 • 5. ใส่ร้ายสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม
 • 6. ขัดขวางการทำงานของบริษัท หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่บริษัท
 • 7. กรณีอื่นๆที่ทางบริษัทพบว่าไม่เหมาะสม"

การยุติ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในหารเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ เนื้อหาของการบริการ หรือหยุดให้บริการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สมาชิกจะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 1. การบำรุงรักษา การตรวจสอบ หรือการซ่อมบำรุงระบบ ทั้งที่เป็นประจำ หรือในกรณีฉุกเฉิน
 • 2. กรณีที่เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดับ จนก่อให้เกิดการปิดระบบ
 • 3. กรณีการเกิดภัยพิบัติ เช่นแผ่นดินไหว น้ำท่วม และเหตุการณ์อื่นๆจนก่อให้เกิดการปิดระบบ
 • 4. การเกิดสงคราม ความรุนแรง การหยุดงานอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆจนก่อให้เกิดการปิดระบบ
 • 5. กรณีอื่นๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการปิดระบบเป็นการชั่วคราว"

การควบคุมเนื้อหาของการบริการ

 • 1. ทางบริษัทสามารถใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในการแก้ไข หรือให้บริการให้กับสมาชิกแต่ละคนตามความเหมาะสม
 • 2. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ เมื่อสมาชิกใช้บริการของทางบริษัท เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม ถ้าหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลที่สาม สมาชิกจะต้องชดเชยค่าเสียหาย"

การชดเชยค่าเสียหาย

 • 1. ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการของบริษัท แล้วก็ให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลที่สาม สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ
 • 2. ถ้าหากสมาชิกกระทำการใดๆที่ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน กฏหมายใดๆที่ส่งผลเสียต่อบริษัท สมาชิกจำเป็นจะต้องชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว"

การแจ้งเตือน และการติดต่อ

ถ้าหากสมาชิกมีคำถามใดๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่บริษัท ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากทางบริษัทจะทำการตอบคำถามผ่านทางอีเมลเท่านั้น

กฏหมายพื้นฐาน และการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณมีข้อโต้แย้ง หรือข้อร้องเรียนใดๆระหว่าง สมาชิก และบริษัท การกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางกฏหมายจะถูกดำเนินการที่ศาล ประจำเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น