1437636839_60b51847202b4ac20eb37240c1b38b9f37855ecf.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.

 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

500 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 58014

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 18544

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9216

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13172

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 5920

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 12435

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 6116

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14157

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9397

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7053

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9286

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 25799

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 10270

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 7668

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 10008

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4300

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5603

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7018

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4120

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7654

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 4981

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà