1437707045_62173af8b2dd4be364e7037cbd4c7c118db2eb34.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

1000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 21878

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 54480

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 17772

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9021

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 12964

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 5835

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 5976

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 13969

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9341

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6914

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9157

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 24387

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 9861

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 7488

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 9724

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4169

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5491

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 6929

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4042

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7547

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 4898

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà