1437707045_62173af8b2dd4be364e7037cbd4c7c118db2eb34.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

1000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 25391

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 62406

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 19507

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9628

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13619

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6073

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 6445

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14465

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9537

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7332

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9529

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 27745

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 10853

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 7960

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 10494

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4560

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5840

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7164

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4293

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7858

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5157

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà