1437707063_81701307db8332906458b00733af68efcdd0bf8a.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

2000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 26510

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 64690

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 20094

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9870

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13886

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6163

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15051

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 14641

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9621

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7462

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9638

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 28740

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 11174

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 8110

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 10814

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4697

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5939

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7238

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4383

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7940

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5245

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà