1437636860_17da83b2b4ca1d60d0beef080d6961e66122d163.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

500 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 23227

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 18483

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9202

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13166

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 5917

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 12375

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 6106

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14154

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9395

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7043

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9271

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 25709

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 10243

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 7658

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 9993

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4289

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5593

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7014

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4113

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7643

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 4976

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà